Směna a její maximální délka

Základní informace

Bez jejího vymezení by nebylo možné určit, kdy má zaměstnanec pracovat, na kdy připadá práce přesčas, o jaký půjde pracovní režim, jestli potřebuje zaměstnanec pracovní volno nebo zdali byl naplněn odpracovaný den pro účely dovolené – jedním ze základních pojmů pracovní doby je pojem „směna“.

O tom, na kdy zaměstnavatel naplánoval zaměstnanci směnu, vypovídá jím zpracovaný rozvrh týdenní pracovní doby (rozvrh směn).
Viz situace Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele, Překrývání směn.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Konto pracovní doby

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Spořicí konto pracovní doby
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Změna letního času v roce 2019
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě

Související otázky a odpovědi

Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Saldo hodin
Nařízení práce ve svátek
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu po novele
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Přechod z dvousměnného na jednosměnný režim
Vyrovnávací období zaměstnance
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nepravidelný pracovní poměr
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Rozvržení pracovní doby v dohodě o práci na dálku
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Směnný provoz
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu