Zrušení povolení k pobytu cizince

Základní informace

Pracovní poměr může skončit buď na základě pracovněprávního jednání nebo právní události.

Mezi právní události se řadí mj. skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti z důvodu zrušení povolení k pobytu.

Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti v případě, že neskončil již jiným způsobem, končí dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Přehled zákazů výpovědi
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy

Související otázky a odpovědi

Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Oznámení o skončení zaměstnání na ČSSZ od 1.4.2022
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce/odstupné
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Ukončení pracovního poměru - odstupné