Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.

Vydáno: 17 minut čtení

Jak jsme se již dozvěděli v minulém čísle, na migrující výdělečně činné osoby se vždy vztahují právní předpisy pouze jednoho členského státu, a to proto, že se u migrujících pracovníků uplatňují koordinační nařízení EU. Tato zásada platí pro všechny osoby, na něž se vztahují nebo vztahovaly právní předpisy jednoho členského státu či více členských států, bez ohledu na počet takových států. I osoby, které jsou zaměstnány ve třech nebo i pěti členských státech, podléhají v určitém okamžiku v oblasti sociálního zabezpečení právním předpisům pouze jednoho členského státu.

Seznámili jsme se dosud jen s obecnými pravidly pro určování příslušnosti k právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení a v tomto čísle se budeme více věnovat problematice tzv. vyslání, tj. situaci, kdy zaměstnavatel vyšle některé své zaměstnance pracovat do jiného členského státu, a tzv. souběhu, tj. postupům při souběžném výkonu činností ve dvou nebo více členských státech. Pro tyto situace musí být z hlediska sociálního zabezpečení splněny určité podmínky, se kterými se seznámíme a rovněž i se všemi dalšími okolnostmi, které jsou s těmito instituty spojeny.

Vyslání pracovníka - podmínky pro uplatnění institutu vyslání

Podle nařízení je možné ustanovení o vyslání u jednoho konkrétního pracovníka využít při vyslání maximálně na dobu 24 měsíců. Pokud je předpokládaná doba vyslání u pracovníka delší než 24 měsíců, nelze automaticky setrvat v původním systému sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel může, pokud chce zachovat svému zaměstnanci příslušnost k právním předpisům vysílajícího státu, požádat se souhlasem zaměstnance o výjimku dle čl. 16 nařízení č. 883/2004. Uvedená doba 24 měsíců je tedy maximální. V případě přerušení vyslání v intervalu, který je přiměřený celkové délce vyslání a je odůvodněno např. čerpáním dovolené, nemocí či školením, se nejedná o nové vyslání.

Postavení zaměstnance

Osoba zaměstnaná může být považována za vyslaného zaměstnance pouze, pokud spadá do osobního rozsahu nařízení č. 883/2004. Za zaměstnance se v ČR považují nejen zaměstnanci v pracovním poměru, ale také další skupiny osob, které za zaměstnance označuje § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Státní příslušnost nemá na určení příslušných právních předpisů žádný vliv, ovšem jen za předpokladu, že osoba spadá do osobního rozsahu nařízení. Zaměstn

Související dokumenty

Související články

Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Co nového v oblasti právní úpravy přeshraničního vysílání zaměstnanců
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Institut vyslání a zdravotní pojištění
OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Co přináší novela zákoníku práce

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné

Související otázky a odpovědi

Formulář A1
Vyslaný zaměstnanec
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Formulář A1
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Pojistné zahraničního zaměstnance
Zaměstnání malého rozsahu
Cizinci a odvody
Dodavatel náhradního plnění
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Volný vstup na trh práce - cizinec
Změna občanství během pracovního poměru