Sleva na dani za zaměstnance invalidního

Plné znění otázky

Zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % invalidních zaměstnanců. Jeden zaměstnanec měl invalidní důchod III. stupně do 27. 3. 2020. Poté dle posudkového lékaře mu byl invalidní důchod změněn na II. stupeň. Chápeme dobře, že OSVČ (zaměstnavatel) bude v daňovém přiznání za r. 2020 uplatňovat slevu na dani za zmíněného zaměstnance do 27. 3. ve výši pro III. stupeň a od 28. 3. již ve výši pro II. stupeň? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání malého rozsahu
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Vyslaný zaměstnanec
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele

Související články

Odpovědi na dotazy plátců daně
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením
Povinný podíl za rok 2022
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2016
Náhradní plnění po dvou novelách
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Daňové aktuality
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Zaměstnávání cizinců v České republice
Fáze kontroly, 1. část
Fáze kontroly, 2. část
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů