Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti

Plné znění otázky

Člen výboru SVJ má schválenou měsíční odměnu, výplata je 4× za rok, za čtvrtletí se vyplácí 9 000 Kč brutto. Od června 2023 bude nezaměstnaný (pracoval jinde) a požádá si o podporu v nezaměstnanosti. Bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti při zmíněném příjmu z vyplácených odměn v SVJ. Dle § 39 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nemá nárok na podporu uchazeč o zaměstnání a nevíme, zda v uvedených bodech do této kategorie spadá. Pokud by bránilo výplatě podpory výše nastavené odměňování, bylo by pro něho výhodnější nastavení zúčtování měsíční odměny ve výši 3 000 Kč kvůli posouzení výše příjmu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy

Související otázky a odpovědi

Jednatel bez odměny - benefity
Tiskopis Žádost o RZD
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Nárok na řádnou dovolenou
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Krácení dovolené a ošetřovné
Zaměstnání malého rozsahu
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Náhrada mzdy během DPN
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou

Související předpisy

§ 39 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti