Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců

Plné znění otázky

Započítávají se hodiny dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do odpracovaných hodin zaměstnanců při výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Brigáda v době čerpání řádné dovolené
FKSP – alkohol jako občerstvení
Exekuční srážky
Fakturace na mateřské dovolené
Ošetřovné
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Work-life balance
Dlouhodobé ošetřovné
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
441/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
447/2017 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti