Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnanec bude dočasně přidělen k jinému zaměstnavateli do Velké Británie, v dohodě o dočasném přidělení bude uvedeno místo výkonu práce Londýn. Při dočasném přidělení náleží zaměstnanci pouze cestovní náhrady dle § 172 zákoníku práce, tj. pouze za dny první a poslední cesty (cesta z ČR do VB a zpět). Jaký zvolit postup v případě vysílání na pracovní cesty v rámci přidělení?

1. Zaměstnanec bude vyslaný na pracovní cestu v rámci Velké Británie – zde chceme poskytnout náhrady dle § 166 zákoníku práce a zahraniční stravné platné pro Velkou Británii (45 GBP).

2. Zaměstnanec bude vyslaný na pracovní cestu do Brna k svému zaměstnavateli (zaměstnanec má bydliště v Brně) – zde chceme ve smyslu § 170 odst. 7 zákoníku práce poskytnout zahraniční stravné na cestu z Velké Británie do bydliště a zpět a tuzemské stravné za cesty k výkonu práce a zpět a za dobu výkonu práce v Brně.

3. Zaměstnanec bude vyslaný na pracovní cestu do Brna k svému zaměstnavateli (zaměstnanec má bydliště ve Vyškově) – zde chceme ve smyslu § 170 zákoníku práce poskytnout zahraniční stravné na cestu z Velké Británie do bydliště a zpět a tuzemské stravné za celou dobu pobytu v ČR, teda nejen za cesty k výkonu práce a zpět a za dobu výkonu práce v Brně.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Služební byt
Dovolená
Odpočet na dítě ve střídavé péči
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Cestovní náhrady u agentury práce
Vyslaný zaměstnanec
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Zaměstnání malého rozsahu
Čas strávený na cestě u DPP
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Práce přesčas ve státní svátek
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele

Související články

Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související předpisy

§ 154, 170.7 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce