Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Základní informace

Pracovní poměr může být skončen (zaniknout) buď na základě pracovněprávního jednání nebo právní události.

Mezi právní události se řadí skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti z důvodu uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (tzv. modrá karta).

Výše uvedený důvod se však prosadí jako způsob skončení pracovního poměru, jen jestliže pracovní poměr cizince neskončil již dříve na základě jiné pracovněprávní skutečnosti.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zrušení povolení k pobytu cizince
Přehled zákazů výpovědi
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina

Související otázky a odpovědi

Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Zaměstnání cizince na DPP
Exekuce/odstupné
Zaměstnání cizince v ČR
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi