Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku

Plné znění otázky

Dle novely zákoníku práce budeme se zaměstnanci podepisovat dohody o práci na dálku. Jeden náš zaměstnanec ale na Slovensku. Příjem má jen od naší firmy z hlavního pracovního poměru, místo výkonu práce je v našem sídle v ČR. Do zaměstnání pravidelně dojíždí. Rozsah práce na dálku v dohodě chceme nastavit na 50 %. Jaký je postup, když chceme, aby náš zaměstnanec zůstal účasten v systému sociálního a zdravotního pojištění v ČR? Lze v tomto případě uplatnit rámcovou dohodu k aplikaci čl. 16(1) nařízení (ES) č. 883/2004? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Různé výše odměny v jedné dohodě o provedení práce
Daňové zvýhodnění na dítě u bývalých partnerů
Doplnění dotazu "Totální havárie vozidla - přelom účetních období" z 8. 2. 2017 (ID 18746, DAUCID 17652)
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vyslaný zaměstnanec
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Pojistné zahraničního zaměstnance
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů