Cestovní náhrady u agentury práce

Plné znění otázky

Zaměstnanec agentury práce má ve smlouvě místo výkonu Zlín, ČR. Je to občan Slovenska a bude vyslán na Slovensko k výkonu práce. Lze mu dát českou zahraniční dietu?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Kauce agentur práce
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Zaměstnání malého rozsahu
Práce přesčas ve státní svátek
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Práce z domova - místo výkonu práce
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém
97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním