Cestovní náhrady u agentury práce

Plné znění otázky

Zaměstnanec agentury práce má ve smlouvě místo výkonu Zlín, ČR. Je to občan Slovenska a bude vyslán na Slovensko k výkonu práce. Lze mu dát českou zahraniční dietu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Kauce agentur práce
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Zaměstnání malého rozsahu
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Práce přesčas ve státní svátek
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Čas strávený na cestě u DPP
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců

Související předpisy

§ 307-309 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém
97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním