Stálý byt a přechodné ubytování cizinců

Plné znění otázky

Jakým způsobem může zaměstnavatel zjistit, zda má zaměstnanec (v našem případě cizinec s trvalým pobytem na Ukrajině) úmysl se v ČR trvale zdržovat? Konkrétně se jedná o případ, kdy zaměstnavatel hradí zaměstnanci (cizinci) byt, ve kterém žije i s rodinou (od roku 2021) a z celé částky nájmu zaměstnanec i zaměstnavatel odvádí pojistné a daň (z daňového hlediska ho bereme jako benefit). Naopak jiný zaměstnanec bydlí na ubytovně (bez rodiny) a zaměstnavatel mu přispívá částkou 3 500 Kč, až hodnota nad tuto částku je předmětem daně z příjmu a podléhá odvodům na ZP a SP. Jde nám o to, jak spravedlivě posoudit, kdo má a kdo nemá nárok na příspěvek na ubytování do výše 3 500 Kč bez toho, aby z něj bylo odváděno pojistné a daň. Můžeme po zaměstnancích požadovat prohlášení, zda takový úmysl mají či nikoli?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Závislá činnost a SZDZ
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnávání cizinců v České republice
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Daňové aktuality
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

Související otázky a odpovědi

Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Finanční podpora Erasmus
Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Zaměstnanecké výhody – stravování
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Roční zúčtování
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Fiktivní pojištění - EU
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Obchodní zástupci na Slovensku
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku

Související předpisy

§ 24.2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů