Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Základní informace

Délka stanovené týdenní pracovní doby vyplývá obecně z právního předpisu a její délka se odvíjí od pracovního režimu zaměstnance. Za výkon práce v této pracovní době dostává zaměstnanec mzdu (plat) a práce nad tuto pracovní dobu (pokud ji zaměstnavatel vyžaduje, nebo ji odsouhlasí a je konána nad rámec rozvrhu směn zaměstnance) je prací přesčas.

Zákon umožňuje zaměstnavateli, aby délku stanovené týdenní pracovní doby zaměstnanci zkrátil, aniž by to mělo dopad na výši jeho odměny za práci. Může tak ovšem učinit toliko zaměstnavatel odměňující své zaměstnance mzdou.

Zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu je nutné odlišovat od kratší pracovní doby.
Viz situace Délka pracovní doby (obecně), Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu, Délka pracovní doby při třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu, Sjednání kratší pracovní doby.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Sjednání kratší pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby (obecně)
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Související články

Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k pracovní době
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní doba v obchodě
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Odstupné a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Náhradní volno za práci přesčas
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Stanovená týdenní pracovní doba
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Vyrovnávací období zaměstnance
Zákoník práce
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Hodinová mzda
Plánování směny a svátek
Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
Zkrácení pracovní doby
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Správná výše týdenní pracovní doby
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků