Vysílání zaměstnanců na Slovensko

Plné znění otázky

Jsme česká firma se sídlem v ČR. Někteří naši zaměstnanci jsou vysíláni na základě cestovního příkazu na pracovní cestu na Slovensko za účelem provedení stavebního dozoru. Tímto naším zaměstnancům vyplácíme mzdu v ČS korunách a jsou jim poskytovány cestovní náhrady. Naše firma má v místě stavby stálou provozovnu. Mzdové náklady i cestovní náhrady nejdou k tíži stálé provozovny. Letos dojde u některých zaměstnanců k překročení celkové doby 183 dnů strávených při výkonu práce na území Slovenska. Sociální a zdravotní pojištění je sráženo a odváděno podle českých předpisů. Rovněž zálohy na daň jsou sráženy a odváděny podle českých předpisů do českého systému. Poraďte nám prosím, jak máme postupovat u zaměstnanců, kteří překročí výše uvedenou dobu 183 dnů strávenou na Slovensku a jejich příjem za výkon práce by měl podléhat zdanění v tomto státě. Jedná se o zaměstnance - daňového rezidenta ČR. Byl by postup v případě daňového rezidenta ČR na základě daňového domicilu (trvalé bydliště na Slovensku) a rezidenta Slovenské republiky stejný? Lze očekávat, že k obdobné situaci pravděpodobně dojde (u daňového rezidenta ČR) při pracovních cestách mimo EU (Indie). Lze v tomto případě postupovat obdobně jako v případě pracovní cesty na Slovensko?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Změna úvazku - převod nevyčerpané dovolené
Započítání mateřské dovolené na důchod
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Vyslaný zaměstnanec
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Příjmy ze zahraničí
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Pojistné jednatele nerezidenta
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zahraniční pracovník s bydlištěm v ČR pracuje pro firmu EU v ČR
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Rezident x nerezident ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Závislá činnost na Slovensku
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska

Související články

Mezinárodní pronájem pracovní síly
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co přináší novela zákoníku práce
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Problémy mzdové účetní
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů