Cestovní náhrady při mimořádné cestě

Plné znění otázky

Jsme agentura práce. Nyní máme přiděleny zaměstnance u firmy, která má stanoveno ve svém interním předpisu, že zaměstnanci mají nárok na cestovní náhrady při mimořádném výkonu práce. Zaměstnanci, kteří odpracují mimořádnou víkendovou směnu (nad rámec svého rozvrhu směn), tzn. odpracují např. „přesčasovou“ směnu v sobotu, mají nárok na cestovní náhradu – stravné ve výši 140 Kč/den. Odkaz je na § 152 písm. c) zákoníku práce. V ostatních případech v klasickém rozvrhu směn od pondělí do pátku mají nárok na stravenky. Můžeme našim personálním zaměstnancům také poskytnout toto stravné za mimořádnou směnu? Zaměstnanci se dopravují z domova do výkonu práce vlastním autem.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Daňové aktuality
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm

Související otázky a odpovědi

Postup při výpočtu průměrného výdělku
Nepřetržitý provoz a režim jen denních směn
Daňové zvýhodnění na dítě při studiu na VŠ
Cestovní náhrady u agentury práce
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Čas strávený na cestě u DPP
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Bezdlužnost agentury práce
Zaměstnání malého rozsahu
Práce přesčas ve státní svátek
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovné

Související předpisy

§ 52 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce