Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP

Plné znění otázky

Soukromá firma má zaměstnance OZP 1. stupeň. Zaměstnanec pracuje na poloviční úvazek - 20 hod./týden. Má tak poloviční měsíční hrubý příjem cca 7 500 Kč. Musí se zdravotní pojištění odvádět z minimální mzdy 14 800 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Podíly na zisku a program Antivirus
Příspěvek z FKSP na rekreaci
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání malého rozsahu
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Pojistné zahraničního zaměstnance
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Konkurenční doložka
Zdravotní pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Odstupné
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související předpisy

§ 3. 8. e) zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění