Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP

Plné znění otázky

Soukromá firma má zaměstnance OZP 1. stupeň. Zaměstnanec pracuje na poloviční úvazek - 20 hod./týden. Má tak poloviční měsíční hrubý příjem cca 7 500 Kč. Musí se zdravotní pojištění odvádět z minimální mzdy 14 800 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Podíly na zisku a program Antivirus
Příspěvek z FKSP na rekreaci
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Pojistné zahraničního zaměstnance
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Konkurenční doložka
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Odstupné
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Neomluvená absence a krácení dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Neplacené volno
Neplacené volno
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?

Související pracovní situace

Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění