Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Základní informace

Existují kategorie zaměstnanců, kterým zákoník práce přiznává zvýšenou ochranu v oblasti pracovní doby, a to tím, že jim dává možnost požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Pro tuto žádost nepředepisuje právní úprava písemnou formu, ale lze ji jen doporučit. Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, je zaměstnavatel povinen žádosti zaměstnance vyhovět. Svého práva se přitom může zaměstnanec domáhat žalobou k soudu.

Účelem této právní úpravy je umožnit těmto zaměstnancům vykonávat závislou práci v pracovněprávním vztahu s ohledem na jejich (omluvitelné) jiné osobní a rodinné povinnosti, tj. skloubit pracovní a rodinný život.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Délka pracovní doby (obecně)
Sjednání kratší pracovní doby
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Související články

Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní doba v obchodě
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k pracovní době
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Nová směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a její dopad na český zákoník práce
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přestávky v práci

Související otázky a odpovědi

Vyrovnávací období zaměstnance
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Stanovená týdenní pracovní doba
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Zákoník práce
Hodinová mzda
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
Zkrácený pracovní úvazek
Plánování směny a svátek
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Správná výše týdenní pracovní doby
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků

Související články

Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 25. část