Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců

Plné znění otázky

V případě, že agentura práce bude pronajímat pracovní sílu uživatelům na území ČR, poskytne svým zaměstnancům například ubytování. Využije jak cizích ubytovacích zařízení, tak vlastních. V obou případech vím, že bude muset být dodržena hranice 3 500 Kč pro daňovou uznatelnost, stejně i že zaměstnanec bude muset mít bydliště v jiném městě. Srážku ze mzdy zaúčtuji do závazků MD 331/D 335. Ale jak mám postupovat dál? Mám interním dokladem zaúčtovat výši všech srážek za ubytování zápisem MD 335/D 648 a zároveň rozlišit na zaměstnance bydlící na cizí ubytovně a na vlastní s tím, že u zaměstnanců bydlící na vlastní firemní ubytovně se bude muset z dané částky ještě odvést DPH na rozdíl od ubytování v cizích ubytovnách? A jak je to v případě, že dodavatel poskytne ubytovací zařízení na základě paušálu, například 50 000 Kč/měsíc bez ohledu na počet ubytovaných zaměstnanců? Bude si moci dát firma do nákladů celkovou částku, i když na ubytovně za celý měsíc budou bydlet dva zaměstnanci v celkové hodnotě 7 000 Kč? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Exekuce a odstupné
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady u agentury práce
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Dohoda o provedení práce a exekuce
Exekuce na zaměstnance
Exekuce
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Exekuce/odstupné
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Odpovědnost účetní
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Práva exekutora
Zaměstnání malého rozsahu
Exekuce a odstupné
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Zahraniční agentura práce
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů