Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců

Plné znění otázky

V případě, že agentura práce bude pronajímat pracovní sílu uživatelům na území ČR, poskytne svým zaměstnancům například ubytování. Využije jak cizích ubytovacích zařízení, tak vlastních. V obou případech vím, že bude muset být dodržena hranice 3 500 Kč pro daňovou uznatelnost, stejně i že zaměstnanec bude muset mít bydliště v jiném městě. Srážku ze mzdy zaúčtuji do závazků MD 331/D 335. Ale jak mám postupovat dál? Mám interním dokladem zaúčtovat výši všech srážek za ubytování zápisem MD 335/D 648 a zároveň rozlišit na zaměstnance bydlící na cizí ubytovně a na vlastní s tím, že u zaměstnanců bydlící na vlastní firemní ubytovně se bude muset z dané částky ještě odvést DPH na rozdíl od ubytování v cizích ubytovnách? A jak je to v případě, že dodavatel poskytne ubytovací zařízení na základě paušálu, například 50 000 Kč/měsíc bez ohledu na počet ubytovaných zaměstnanců? Bude si moci dát firma do nákladů celkovou částku, i když na ubytovně za celý měsíc budou bydlet dva zaměstnanci v celkové hodnotě 7 000 Kč? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Exekuce a odstupné
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Cestovní náhrady u agentury práce
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Exekuce/odstupné
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Dohoda o provedení práce a exekuce
Exekuce
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Exekuce na zaměstnance
Odpovědnost účetní
Exekuce a odstupné
Zaměstnání malého rozsahu
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Práva exekutora
Zaměstnanec a insolvence

Související předpisy

§ 3, 6, 24, 25, 38h zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů