Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko

Vydáno: 13 minut čtení

V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018 (dále jen „Směrnice“), která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. Jak se to konkrétním zemím povedlo?

Ve spolupráci s právníky z členských kanceláří Ius Laboris: Nadia Tryfonidou (George Z. Georgiou & Associates LLC, Kypr) a Javier Alonso de Armino Rodriguez, Paula López Gregorio, Alicia Paramio Martinez a Ana Garicano Sole (Sagardoy Abogados, Španělsko).

Unikátní pracovněprávní seriál „Vysílání zaměstnanců v rámci EU“ si klade za cíl být pomocnou rukou především pro české zaměstnavatele vysílající své pracovníky do jiných členských států Evropské unie – jsou to totiž právě vysílající zaměstnavatelé, kteří jsou povinni si vnitrostátní úpravu dané přijímající (hostitelské) země osvojit a řídit se jí ve všech aspektech výkonu práce zaměstnance vyslaného do zahraničí.

Realizace celého projektu je zaštítěna mezinárodní aliancí Ius Laboris, jejíž je advokátní kancelář Randl Partners exkluzivním členem za Českou republiku. Jednotlivé národní úpravy byly popsány členskými advokátními kancelářemi Ius Laboris v rámci mezinárodního projektu „Imigration and Global Mobility“. V každém dílu seriálu naleznete právní úpravu přeshraničního vysílání pracovníků ze dvou vybraných jurisdikcí členů EU, na následujících řádcích představujeme národní pravidla stanovená na Kypru a ve Španělsku.

Kypr

Autorkou anglického originálu je Nadia Tryfonidou z advokátní kanceláře George Z. Georgiou & Associates LLC.

Kypr implementoval novou úpravu o několik měsíců později, než určovala Směrnice, a to zákonem č. 158(I)/2020 novelizujícím zákon č. 63(I)/2017 s účinností od

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Pracovní volno
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Prostoj
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Souběžná činnost

Související články

Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Novela zákoníku práce - k vysílání zaměstnanců podruhé
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Mezinárodní pronájem pracovní síly

Související otázky a odpovědi

Formulář A1
Vyslaný zaměstnanec
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Formulář A1
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Náklady na agenturní zaměstnance
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Cizinec - daňový rezident ČR - přiznání k DPFO
Roční zúčtování
Zahraniční agentura práce
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1