Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 12 minut čtení

Dne 2. srpna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která ukotvila dlouho očekávaný přestupek umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání. Od této novely se očekává mimo jiné zvýšení pracovněprávní ochrany zaměstnanců subjektů zprostředkujících zaměstnání. Předmětem tohoto článku je shrnutí problematiky zastřeného zprostředkování zaměstnání a nastínění podstaty nového přestupku, který by měl představovat klíčový nástroj v boji proti tzv. pseudoagenturám práce, které povolením ke zprostředkování zaměstnání nedisponují, a přesto reálně zaměstnání zprostředkovávají.

Zastřené zprostředkování zaměstnání

Agenturní zaměstnávání, tj. zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, je dle zmíněného zákona spojeno s řadou podmínek. V souvislosti se vznikem legální agentury práce podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona o zaměstnanosti se jedná o veřejnoprávní požadavky stran povolení k této formě zprostředkování zaměstnání, poskytnutí kauce, pojištění proti úpadku agentury práce, správního poplatku, odborné způsobilosti atd. Další podmínky, tentokráte soukromoprávní regulaci, stanoví zákoník práce. Jedná se zejména o povinnost poskytování srovnatelných mzdo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Zastřené zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Úpadek personální agentury v praxi
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Agenturní zaměstnávání po novele
Kauce agentur práce
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Agenturní zaměstnanci
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Švarc systém
Volný vstup na trh práce - cizinec
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Invalidní důchod I. stupně
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
200/1990 Sb. o přestupcích

Související judikáty

Přestupky: přestupek proti občanskému soužití; útok psa