Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 12 minut čtení

Dne 2. srpna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která ukotvila dlouho očekávaný přestupek umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání. Od této novely se očekává mimo jiné zvýšení pracovněprávní ochrany zaměstnanců subjektů zprostředkujících zaměstnání. Předmětem tohoto článku je shrnutí problematiky zastřeného zprostředkování zaměstnání a nastínění podstaty nového přestupku, který by měl představovat klíčový nástroj v boji proti tzv. pseudoagenturám práce, které povolením ke zprostředkování zaměstnání nedisponují, a přesto reálně zaměstnání zprostředkovávají.

Zastřené zprostředkování zaměstnání

Agenturní zaměstnávání, tj. zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, je dle zmíněného zákona spojeno s řadou podmínek. V souvislosti se vznikem legální agentury práce podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona o zaměstnanosti se jedná o veřejnoprávní požadavky stran povolení k této formě zprostředkování zaměstnání, poskytnutí kauce, pojištění proti úpadku agentury práce, správního poplatku, odborné způsobilosti atd. Další podmínky, tentokráte soukromoprávní regulaci, stanoví zákoník práce. Jedná se zejména o povinnost poskytování srovnatelných mzdo

Související dokumenty

Související články

Zastřené zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Kauce agentur práce
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce
325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
200/1990 Sb. o přestupcích

Související judikáty

Přestupky: přestupek proti občanskému soužití; útok psa

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Švarc systém
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně