Vyslaný zaměstnanec

Plné znění otázky

Švýcarská mateřská společnost vyslala do české společnosti svého zaměstnance. Pracovní smlouvu bude mít tento švýcarský zaměstnanec nadále uzavřenu se švýcarskou společností, přičemž jeho pracovní náplní bude zejména dohled a koordinace stavebních prací souvisejících s výstavbou nové výrobní haly, kterou bude mít v majetku česká společnost, pomoc s implementací nové výroby v této výrobní hale, optimalizace nákladů a celkového cash flow české společnosti (tato činnost bude fyzicky probíhat na území ČR po dobu delší než 12 měsíců). Tento vyslaný švýcarský zaměstnanec bude nadále účasten systému sociálního pojištění ve Švýcarsku. V souvislosti s výše uvedeným bychom se rádi dotázali na tyto věci:  

  1. Švýcarská společnost bude z titulu vyslání svého zaměstnance požadovat po české společnosti úhradu mzdových nákladů tohoto zaměstnance s odůvodněním, že vyslaný zaměstnanec pracuje jen a pouze pro českou společnost. Jakým způsobem je vhodné nastavit tuto úhradu – např. na úrovni celkových výdajů, které švýcarská společnost tomuto zaměstnanci platí – čistá mzda + povinné odvody v oblasti zdravotního a sociálního pojištění a zálohy na daň?
  2. Švýcarský vyslaný zaměstnanec má v pracovní smlouvě uvedeno, že česká společnost mu bude platit ubytování v hotelu v místě, kde bude zaměstnanec plnit své pracovní povinnosti (prakticky bude zaměstnanec bydlet s rodinou v Brně, pracovní úkoly bude plnit v Ostravě, kde mu zároveň bude placen hotel) – může česká společnost náklady z titulu tohoto placeného ubytování uplatnit jako daňový náklad a zároveň uplatnit nárok na odpočet DPH? Nebo je vhodnější, aby tento náklad přeúčtovala švýcarské společnosti – pokud ano, bude muset přeúčtovat a uplatnit DPH na výstupu?
  3. Předpokládáme, že švýcarská společnost se bude muset v ČR registrovat jako plátce daně z příjmů a odvádět ze zúčtované mzdy svého zaměstnance zálohu na daň z příjmů fyzických osob?
  4. Vznikne švýcarské společnosti v ČR stálá provozovna z pohledu daně z příjmů?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Mezinárodní pronájem pracovní síly
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Obchodní zástupci na Slovensku
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Příjmy ze zahraničí
Pojistné jednatele nerezidenta
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zahraniční pracovník s bydlištěm v ČR pracuje pro firmu EU v ČR
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Zdanění příjmů ze zahraničí v ČR
Práce OSVČ na území EU delší než 183 dnů v roce

Související předpisy

281/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
§ 6, 38c, 38h zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů