Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům

Vydáno: 26 minut čtení

K faulům nedochází jen ve sportu. Běžné jsou i v komunikaci a argumentaci. Některé jsou známé a průhledné, a škodí spíš těm, kdo je používají, jiné tak viditelné nejsou. Nechceme-li jim podlehnout, je dobré o nich vědět a dokázat na ně reagovat. Stejně dobrá je však i snaha se k nim neuchylovat. Článek se zabývá nejčastějšími typy argumentačních faulů či logických a rétorických triků uplatňovaných v komunikaci, většinou ve snaze manipulovat druhým, i tomu, jak jim čelit.

Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
Doc.
Dr.
Jan
Urban
CSc.
Argumentační fauly jsou logické či řečnické triky, jejichž cílem je přesvědčit druhou stranu o něčem, co s pravdou nemá nic společného. Jejich podstatou bývá záměrné, byť často nenápadné porušení logických pravidel či využívání určitých rétorických pastí. Jsou oblíbeným nástrojem manipulátorů a lze se s nimi setkat jak v běžné osobní komunikaci, tak i v komunikaci pracovní či obchodní. Občas se může stát, že si na jejich používání někteří lidé, ale i organizace dokonce zvyknou, někdy natolik, že si je přestávají uvědomovat.
Manipulace opírající se o záměrně chybnou logiku
Způsobů manipulace založené na logických klamech či chybné logice (tedy logice
záměrně chybné
, nikoli jen mylné) je téměř nepřeberné množství. Řada z nich byla známa již v antice a o jejich první utřídění se pokusil už Aristoteles. Většina z nich je však úspěšně používána dosud. K nejjednodušším patří následující tři.
*
klam falešného dilematu.
Klame tím, že jako návrh řešení určitého problému předkládá jen dvě, většinou krajní možnosti. Nutí tak k rozhodnutí v podobě „ano, nebo ne“ přesto, že možností, jak problém řešit (a většinou i podstatně lepších), je mnohem víc. Příkladem jsou tvrzení: „
Buď jsi s námi, nebo proti nám
“ nebo „
Buď tento obchodní návrh přijmeme, nebo nás čeká krach
“.
*
využití (či spíše zneužití) neúplných znalostí.
Podstatou je logicky chybné konstatování, že tvrzení, které nebylo žádnými důkazy vyvráceno, je pravdivé, anebo naopak, že tvrzení, které nebylo nijak dokázáno, být pravdivé nemůže. Fakt, že určité tvrzení nebylo vyvráceno (nebo naopak dokázáno), však o jeho pravdivosti či nepravdivosti nic neříká. Příkladem je „důkaz“ existence telepatie založený na tom, že její existence nebyla nijak vyvrácena, nebo naopak „důkaz“, že telepatie neexistuje, založený na konstatování, že její existence nebyla dokázána.
*
klam šikmé plochy
. Logickým faulem je i tvrzení, kterým se druhou stranu snažíme odradit od určitého rozhodnutí, a to sdělením, že i malý krok, který určitým směrem podnikne, povede k řetězci událostí, jehož konečný důsledek bude zcela nepřijatelný. Jde o klam, který je základem řady „alarmistických teorií“ varujících před následky rozhodnutí, jež údajně budou – v důsledku nevyhnutelných navazujících událostí – zcela nutně fatální. K nastíněné sérii událostí však ve skutečnosti dojít vůbec nemusí, a tvrzení, že svým rozhodnutím „protrhneme přehradu“ a nad da

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Jak lépe nakládat s časem organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Pre-employment background screening
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Jak vytvořit a vést tým
Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Efektivní motivační programy
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Trendy ve výběru zaměstnanců: nové možnosti v oblasti psychodiagnostiky a jejich aplikace
Jak poznat, komu nevěřit
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Proč se (občas) mýlíme, i když jsme o své pravdě pevně přesvědčeni

Související otázky a odpovědi

Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Odmítnutí pracovního úkolu
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Jmenování na dobu určitou
Zaměstnanecké výhody – stravování
Průměrný výdělek - odstupné
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník