Povinnost určit základní část pružní pracovní doby

Plné znění otázky

Je nutné podle zákoníku práce mít vždy určenou pevnou (základní) část pracovní doby, nebo to není? Dle formulace § 85 zákoníku práce se zdá, že ano, ale není to nikde taxativně uvedeno. My bychom chtěli, aby pevná část stanovena nebyla, pokud by to nebylo zákonem nařízeno. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pružná pracovní doba
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Pracovní pohotovost
Konto pracovní doby

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v obchodě
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce a práce matek
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Nový svátek v roce 2016
Moderní personální management pracuje s progresivními technologiemi
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení

Související otázky a odpovědi

Pěstounská péče a sleva na dani na dítě
Doplňující otázka k dotazu ID č. 14033 - Nehmotný majetek
Doplňující otázka k dotazu ID č. 12883 - Náklady - telefonní paušál
Vyrovnávací období zaměstnance
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Zákoník práce
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Stanovená týdenní pracovní doba
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Plánování směny a svátek
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Směnný provoz
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Nepravidelný pracovní poměr
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době

Související předpisy

§ 81, 85, 317 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce