Odmítnutí pracovního úkolu

Plné znění otázky

Zaměstnanec na pozici pomocný dělník pro úklid byl (prozatím ústně) požádán, aby vykonal úklid prostor centra denních služeb (toto je ve výčtu prostor, které uklízí), vícekrát, než mu bylo doposud uloženo. Aby byl respektován nerušený chod centra, měl být dobou tohoto úklidu pátek po skončení provozu centra. Za to bylo zaměstnanci nabídnuto, že mu bude o dobu pátečního úklidu zkrácen kterýkoliv jiný pracovní den. Zaměstnanec toto odmítl. Jak můžeme v této věci postupovat, a jak je v tomto případě na odmítnutí tohoto úkolu nahlíženo?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Umístění požární značky
Doplňující otázka k - Práce přesčas ve státní svátek
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Diskriminace v odměňování
Kolektivní smlouva
Dodatek k pracovní smlouvě – informační povinnost
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Teambuilding
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník

Související články

Motivační nástroje vedoucího
Jak čelit pracovnímu stresu
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Fluktuace z pohledu současné personalistiky
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Jak zvládat obtížné jednání na pracovišti
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Talent management
Procesní a personální audit může být i zábava
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Age management v organizacích
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Motivovat znamená získávat důvěru
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Personální management a praxe jeho řízení ve 21. století

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby

Související předpisy

§ 81 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce