Skartace a archivace z hlediska GDPR

Plné znění otázky

Je možné archivovat pracovní smlouvy elektronicky, tzn. naskenované v počítači bez uchování papírových podob? Dále jsem se chtěla zeptat, které dokumenty máme archivovat z pohledu GDPR v pracovních a osobních složkách současných i bývalých zaměstnanců? Vím, že mzdové listy 30 let, ale nevím co pracovní smlouvy, prohlášení, podklady k výpočtu daně apod. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Čtyřměsíční pracovní cesta
Souběh dohody o provedení práce a spolupráce
Poskytování poukazů
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Archivace HR dokladů
Uchování kopií dokladů
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
GDPR
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace docházky
Kamery na pracovišti
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Archivace pracovních smluv
Rodné listy dětí
Dvě odborové organizace
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Externí vedoucí pracovník
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP

Související články

Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pre-employment background screening
Daňové aktuality
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Motivovat znamená získávat důvěru
Zákon o registru smluv a jeho dopad na kolektivní vyjednávání
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
563/1991 Sb. o účetnictví
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení