Archivace HR dokladů

Plné znění otázky

Dokumentaci u zaměstnanců vedeme následovně: 10 let – doklady ke srážkám ze mzdy, doklady k pracovní neschopnosti, přehledy zdravotní pojišťovny a PSSZ, vyúčtování daní z příjmů, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o příjmech pro bankovní účely, přihlášky/odhláš­ky/změny PSSZ/ZP, oznámení o plnění povinného podílu OZP, měsíční mzdové výstupy, osobní spisy ukončených DPP/DPČ 3 roky - ELDP 4 roky – podklady pro výpočet mezd (prémie, dovolenkové lístky, rekapitulace docházky apod.) 30 let – mzdové listy, docházkové listy, osobní spisy ukončených HPP. Je takto v pořádku nebo máme něco změnit? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Penzijní pojištění vyplácené z EU
Platba vysoké školy zaměstnanci
Tlakové nádoby na plyny
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchování kopií dokladů
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Kamery na pracovišti
GDPR
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Archivace pracovních smluv
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Rodné listy dětí
Dvě odborové organizace
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Externí vedoucí pracovník
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Diskriminace v odměňování
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené

Související články

Pre-employment background screening
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Daňové aktuality
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Osobní údaje v pracovněprávních vztazích - Změní se něco podle GDPR
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Zaměstnanci a sociální sítě
Odměňování zaměstnanců
Zásady úspěšné řídicí komunikace

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
563/1991 Sb. o účetnictví
280/2009 Sb. daňový řád