Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku

Vydáno: 23 minut čtení

Před několika lety pandemie covidu doslova ze dne na den změnila v České republice pracovní prostředí více než 40 % zaměstnancům. Práce na dálku (často označována veřejností jako „práce z domova“) se z jistého privilegia či benefitu stala bez varování nutností, a to bez ohledu na míru připravenosti organizace či jednotlivých procesů a technického vybavení. Nyní se nacházíme v období, kdy již práce na dálku není nutností, naopak se z mnoha důvodů (nejen ekonomických) stala žádoucí pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnanci, kteří pracují na dálku dlouhodobě, vyžadují jiný přístup než ti zaměstnanci, kteří využívají pro práci na dálku například jeden pracovní den v týdnu. Nutná je transformace přístupu k řízení výkonu, péče o zaměstnance, ale i přizpůsobení manažerského stylu a vedení zaměstnanců.

Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Ing.
Lenka
Farkačová
Ph.D.
Dlouhodobá práce na dálku, někdy označována i jako „home office“, se stává novým fenoménem. Při bližším prohledání databází inzerátů práce na populárním portálu jobs.cz bylo ke dni 29. 8. 2023 nalezeno 562 inzerátů, u nichž převazuje práce z domova. Například na portálu cz.indeed.com bylo ke stejnému dni veřejných 69 inzerátů, které taktéž obsahovaly charakteristiku převážně práce z domova. Dlouhodobá práce z domova je umožněna řadě profesí, z realizovaného průzkumu se jednalo například o pracovní pozice: nákupčí, obchodní manažer distribuční sítě, grafik, Account Manager, Senior IT System
Administrator
, referent/ka zpracování dat, účetní, vzdělávací konzultant apod. Je tak zřejmé, že dlouhodobá práce na dálku se týká řady pracovních činností napříč obory.
Všichni zaměstnavatelé, kteří deklarují dlouhodobou nebo převážnou práci z domova ale již dopředu musí mít připraven mechanismus spolupráce s takovým pracovníkem. Je potřeba mít správně
nastavený přístup k řízení výkonu
,
proškolené přímé nadřízené
a
firemní kulturu, která je podporující
navzdory tomu, že zaměstnanci jsou fyzicky přítomni v organizaci spíše jen příležitostně.
Práce na dálku úhlem pohledu přímých nadřízených
Chápání specifik práce na dálku může být odlišné, pokud jej vymezují manažeři, či naopak jejich podřízení. Postoje manažerů k práci na dálku zjišťoval v roce 2023 kolektiv autorů Tea Korkeakunnas, Marina Heiden, Malin Lohela-Karlsson, Komalsingh Rambaree, a to konkrétně v případě Švédska.
Do studie bylo zahrnuto celkem 17 manažerů (53 % mužů a 47 % žen). Ti byli strategicky vybráni tak, aby reprezentovali muže a ženy, manažery různého věku a s různou délkou působení apod. Touto snahou autoři zvýšili přenositelnost zjištění a některá jejich zjištění je možné částečně vztáhnout na manažery v obecnější rovině. Věk manažerů zapojených do šetření se pohyboval mezi 37 a 64 lety, přičemž pracovali ve veřejných i soukromých organizacích. Nutno podotknout, že většina manažerů neměla před pandemií covid-19 žádné zkušenosti s řízením pracovníků na dálku, ovšem nyní řídí zaměstnance, kteří pracují vzdáleně až 90 % pracovní doby.
Většina těchto manažerů vyjádřila přesvědčení, že práce na dálku a flexibilita
zvyšují motivaci zaměstnanců
, což zvyšuje výkonnost celé organizace. Bylo zjištěno, že když si zaměstnanci a manažeři mohou zvolit pracovní prostředí, např. místo, kde budou pracovat, zvyšuje to jejich pracovní výkonnost. Jeden z manažerů z veřejné organizace zdůraznil:
Flexibilita zvyšuje motivaci. Ukazuje se lepší produktivita, když si můžete vybrat pracovní prostředí
.“
Podle dotazovaných manažerů se díky práci na dálku změnila představa o práci. Dle jejich úsudku již práce nesouvisí s tím, kolik hodin zaměstnanec pracuje nebo kde. Nejdůležitější podle nich je, aby práce, kterou odvede, měla adekvátní kvalitu. I proto manažeři věnují

Související dokumenty

Související články

Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Pre-employment background screening
Jak lépe nakládat s časem organizace
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
Jak vytvořit a vést tým
Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Age management v organizacích
Jak čelit pracovnímu stresu
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
GDPR
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
OSVČ a zaměstnanec na DPP
Rodné listy dětí