Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku

Vydáno: 23 minut čtení

Před několika lety pandemie covidu doslova ze dne na den změnila v České republice pracovní prostředí více než 40 % zaměstnancům. Práce na dálku (často označována veřejností jako „práce z domova“) se z jistého privilegia či benefitu stala bez varování nutností, a to bez ohledu na míru připravenosti organizace či jednotlivých procesů a technického vybavení. Nyní se nacházíme v období, kdy již práce na dálku není nutností, naopak se z mnoha důvodů (nejen ekonomických) stala žádoucí pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnanci, kteří pracují na dálku dlouhodobě, vyžadují jiný přístup než ti zaměstnanci, kteří využívají pro práci na dálku například jeden pracovní den v týdnu. Nutná je transformace přístupu k řízení výkonu, péče o zaměstnance, ale i přizpůsobení manažerského stylu a vedení zaměstnanců.

Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Ing.
Lenka
Farkačová
Ph.D.
Dlouhodobá práce na dálku, někdy označována i jako „home office“, se stává novým fenoménem. Při bližším prohledání databází inzerátů práce na populárním portálu jobs.cz bylo ke dni 29. 8. 2023 nalezeno 562 inzerátů, u nichž převazuje práce z domova. Například na portálu cz.indeed.com bylo ke stejnému dni veřejných 69 inzerátů, které taktéž obsahovaly charakteristiku převážně práce z domova. Dlouhodobá práce z domova je umožněna řadě profesí, z realizovaného průzkumu se jednalo například o pracovní pozice: nákupčí, obchodní manažer distribuční sítě, grafik, Account Manager, Senior IT System
Administrator
, referent/ka zpracování dat, účetní, vzdělávací konzultant apod. Je tak zřejmé, že dlouhodobá práce na dálku se týká řady pracovních činností napříč obory.
Všichni zaměstnavatelé, kteří deklarují dlouhodobou nebo převážnou práci z domova ale již dopředu musí mít připraven mechanismus spolupráce s takovým pracovníkem. Je potřeba mít správně
nastavený přístup k řízení výkonu
,
proškolené přímé nadřízené
a
firemní kulturu, která je podporující
navzdory tomu, že zaměstnanci jsou fyzicky přítomni v organizaci spíše jen příležitostně.
Práce na dálku úhlem pohledu přímých nadřízených
Chápání specifik práce na dálku může být odlišné, pokud jej vymezují manažeři, či naopak jejich podřízení. Postoje manažerů k práci na dálku zjišťoval v roce 2023 kolektiv autorů Tea Korkeakunnas, Marina Heiden, Malin Lohela-Karlsson, Komalsingh Rambaree, a to konkrétně v případě Švédska.
Do studie bylo zahrnuto celkem 17 manažerů (53 % mužů a 47 % žen). Ti byli strategicky vybráni tak, aby reprezentovali muže a ženy, manažery různého věku a s různou délkou působení apod. Touto snahou autoři zvýšili přenositelnost zjištění a některá jejich zjištění je možné částečně vztáhnout na manažery v obecnější rovině. Věk manažerů zapojených do šetření se pohyboval mezi 37 a 64 lety, přičemž pracovali ve veřejných i soukromých organizacích. Nutno podotknout, že většina manažerů neměla před pandemií covid-19 žádné zkušenosti s řízením pracovníků na dálku, ovšem nyní řídí zaměstnance, kteří pracují vzdáleně až 90 % pracovní doby.
Většina těchto manažerů vyjádřila přesvědčení, že práce na dálku a flexibilita
zvyšují motivaci zaměstnanců
, což zvyšuje výkonnost celé organizace. Bylo zjištěno, že když si zaměstnanci a manažeři mohou zvolit pracovní prostředí, např. místo, kde budou pracovat, zvyšuje to jejich pracovní výkonnost. Jeden z manažerů z veřejné organizace zdůraznil:
Flexibilita zvyšuje motivaci. Ukazuje se lepší produktivita, když si můžete vybrat pracovní prostředí
.“
Podle dotazovaných manažerů se díky práci na dálku změnila představa o práci. Dle jejich úsudku již práce nesouvisí s tím, kolik hodin zaměstnanec pracuje nebo kde. Nejdůležitější podle nich je, aby práce, kterou odvede, měla adekvátní kvalitu. I proto manažeři věnují

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Efektivní motivační programy
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Jak lépe nakládat s časem organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Personální organizace a její rozvoj
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
Trendy ve výběru zaměstnanců: nové možnosti v oblasti psychodiagnostiky a jejich aplikace
Pre-employment background screening
Jak vytvořit a vést tým
Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Age management v organizacích

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Uchování kopií dokladů
Dvě odborové organizace
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Přejmenování společnosti
GDPR
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti