Průměrný výdělek - odstupné

Plné znění otázky

Zaměstnanec skončí pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. e) zákoníku práce dne 30. 4. 2024. Z organizačních důvodů v r. 2022 bylo v plánu činnost na jeho pracovišti ukončit a pracovně byl přeřazen na stejnou pracovní pozici na jiném pracovišti. Na jiné pracoviště nenastoupil z důvodu pracovní neschopnosti, která trvala déle než 1 rok. Po skončení pracovní neschopnosti přinesl zdravotní posudek od poskytovatele pracovně lékařských služeb se závěrem, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu tohoto druhu práce. Časový sled událostí: -

od 1. 11. 2022 byl přeřazen na jiné pracoviště, na které nenastoupil z důvodu pracovní neschopnosti (sděleno 13.10. 2022 prostřednictvím interního dokumentu);

- 17. 10. 2022 vznik pracovní neschopnosti, která trvala do 31. 12. 2023 - 2. 1. 2024;

– mimořádná lékařská prohlídka se závěrem: zdravotně nezpůsobilý;

- 1. 2. 2024 projednáno přidělení práce v rámci stávající pracovní náplně na jiném pracovišti, zaměstnanec si vyžádal další mimořádnou lékařskou prohlídku;

– 6. 2. 2024 mimořádná lékařská prohlídka se závěrem: dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost;

- 28. 2. 2024 zaměstnanec převzal výpověď dle § 52 písm. e) zákoníku práce, pracovní poměr skončí uplynutím 2 měsíční výpovědní doby dne 30. 4. 2024;

- dne 2. 1. 2024 čerpal řádnou dovolenou - od 3. 1. 2024 má překážku na straně zaměstnavatele;

- od 10. 4. do 30. 4. bude čerpat zbylý nárok řádné dovolené.

Z jakého období máme vypočítat průměr pro výpočet odstupného? Bohužel, nemáme jiného pracovníka na takové pracovní pozici, abychom mohli použít/porovnat průměr, který by byl pro odcházejícího zaměstnance výhodnější.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovních míst
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Umělá inteligence, nové technologie a s nimi související vývoj náplně práce zaměstnanců
Odměňování zaměstnanců
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Moderní personální management pracuje s progresivními technologiemi
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Fluktuace z pohledu současné personalistiky
Outsourcing jako konkurenční výhoda
Jak zvládat obtížné jednání na pracovišti
Plánování potřeby lidských zdrojů organizace
Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související otázky a odpovědi

DPP a práce o víkendech
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Průměrný čistý měsíční výdělek
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Výpočet odstupného
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Navýšení mzdy
Výpočet pravděpodobného výdělku
Průměrný výdělek a zvýšení mzdy
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Průměrný hrubý měsíční výdělek
Určení správného průměrného čistého výdělku pro úřad práce při změně pracovního úvazku po rozhodném období
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Minimální a zaručený hodinový výdělek
Placený svátek a neplacené volno
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Průměrný výdělek

Související předpisy

§ 52 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce