Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli

Plné znění otázky

Naše firma sjednala s pojišťovnou nové pojištění, součástí kterého je i pojištění odpovědnosti některých zaměstnanců za škody, které by případně způsobili zaměstnavateli. Platbu tohoto pojištění bude zaměstnavatel hradit kompletně na účet pojišťovny. Jedná se o daňově uznatelný náklad u firmy, a u jednotlivých zaměstnanců, kterých se pojištění týká, o příjem osvobozený od daně a odvodů na zdravotní a sociální pojištění? Nebo lze toto pojištění považovat za benefit (do limitu)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené

Související články

Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Mentální zdraví zaměstnanců
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Doplňující otázka k - Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
cream - test na update pamaaaa
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Zaměstnanecké výhody – stravování
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké benefity
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Bezúplatný příjem
Danění příjmů z prodeje odpadu u nepodnikatele
Prodej bytu
Fyzická osoba - záloha - prodej pozemků
Osvobození od daně z příjmů při vypořádání SJM

Související předpisy

§ 6, 24 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů