Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců

Plné znění otázky

Jsme nestátní organizace, jsme spol. s r. o. a zaměstnáváme některé lidi, kteří potřebují ke své profesy školení atd. Jedná se například o řidiče, kteří musí mít platnou profesní způsobilost, platný řidičský průkaz apod. Pak například údržbáře a provozní elektrikáře, kteří musí mít kvalifikaci osvědčenou platnou vyhláškou/nařízením/zákonem. Kdo je povinný si toto hlídat? Zaměstnavatel musí hlídat, zda má zaměstnanec vše platné a pak ho na potřebná školení přihlásit, či je toto povinností zaměstnance si pohlídat a zaměstnavatel pak povinná školení zajistí a zaplatí po nahlášení zaměstnancem, že mu končí potřebná osvědčení? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pravděpodobný výdělek
Výpočet dovolené
Příspěvek na penzijní připojištění
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Profesní způsobilost řidiče
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Pes na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Povinné školení řidičů
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz
Aktualizace směrnic BOZP

Související články

Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Měnící se svět práce a wellbeing
Motivační školení k prevenci rizik
Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Práce na zkoušku
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Letní brigády z pohledu BOZP
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
§ 103, 106 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce