Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele

Plné znění otázky

Je možné u jednoho zaměstnavatele uzavírat pracovní smlouvy na různé délky pracovního poměru (např. skladník u nástupu dostane pracovní smlouvu na dobu určitou a prodavačka dostane při nástupu dobu neurčitou)? Není to diskriminační, nemusí to ani být stanoveno vnitřním předpisem? Platí v tomto případě, že když pracovní smlouvu podepíší obě strany, tak tím vyjadřují souhlas s podmínkami smlouvy? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Neomluvená absence zaměstnance
Úraz na pracovišti
Náhrada mzdy za rehabilitaci
Diskriminace v odměňování
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Archivace pracovních smluv
Odvod pojistného na sociální pojištění
Pracovní poměr na dobu určitou
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Den nástupu
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Přejmenování společnosti
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Zahraniční pracovník s bydlištěm v ČR pracuje pro firmu EU v ČR

Související články

Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Diskriminace na pracovišti
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Souběžná činnost
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce