Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem

Plné znění otázky

1) Je možné zaměstnanci zasílat naskenované kopie dokumentů ELDP, zápočtového listu a potvrzení o zdanitelných příjmech na jeho e-mail? Tyto dokumenty umíme zaheslovat, tak aby heslo věděl pouze zaměstnanec a zaměstnavatel. Případně můžeme si obstarat souhlas zaměstnance s posláním těchto věcí na jeho e-mail, pokud by to bylo vyžadováno?

2) Pokud by e-mailovou cestou toto nešlo, tak je možné zaměstnanci dávat tyto dokumenty pouze jako papírové kopie originálů (tzn. není tam originální podpis účetní nebo jednatele za zaměstnavatele; originál leží u účetní nebo jednatele firmy). Dočetl jsem se, že je možné takto řešit ELDP, ale nevím, zda by to prošlo u dalších dvou zmiňovaných dokumentů.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Paušální daň
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Pivo jako reklamní předmět
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Uchování kopií dokladů
Archivace docházky
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Skartace a archivace z hlediska GDPR
GDPR
Kamery na pracovišti
Rodné listy dětí
Dvě odborové organizace
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Externí vedoucí pracovník
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP

Související články

Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Pre-employment background screening
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Daňové aktuality
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Elektronické podpisy v HR
Jak doručovat písemnosti z oblasti bezpečnosti práce?
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb. o daních z příjmů