Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem

Plné znění otázky

1) Je možné zaměstnanci zasílat naskenované kopie dokumentů ELDP, zápočtového listu a potvrzení o zdanitelných příjmech na jeho e-mail? Tyto dokumenty umíme zaheslovat, tak aby heslo věděl pouze zaměstnanec a zaměstnavatel. Případně můžeme si obstarat souhlas zaměstnance s posláním těchto věcí na jeho e-mail, pokud by to bylo vyžadováno?

2) Pokud by e-mailovou cestou toto nešlo, tak je možné zaměstnanci dávat tyto dokumenty pouze jako papírové kopie originálů (tzn. není tam originální podpis účetní nebo jednatele za zaměstnavatele; originál leží u účetní nebo jednatele firmy). Dočetl jsem se, že je možné takto řešit ELDP, ale nevím, zda by to prošlo u dalších dvou zmiňovaných dokumentů.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Paušální daň
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Pivo jako reklamní předmět
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Uchování kopií dokladů
Archivace pracovních smluv
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rodné listy dětí
Kamery na pracovišti
GDPR
Dvě odborové organizace
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Externí vedoucí pracovník
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Diskriminace v odměňování
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené

Související články

Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Pre-employment background screening
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Daňové aktuality
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zaměstnanci a sociální sítě
Odměňování zaměstnanců
Zásady úspěšné řídicí komunikace

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb. o daních z příjmů