Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem

Plné znění otázky

1) Je možné zaměstnanci zasílat naskenované kopie dokumentů ELDP, zápočtového listu a potvrzení o zdanitelných příjmech na jeho e-mail? Tyto dokumenty umíme zaheslovat, tak aby heslo věděl pouze zaměstnanec a zaměstnavatel. Případně můžeme si obstarat souhlas zaměstnance s posláním těchto věcí na jeho e-mail, pokud by to bylo vyžadováno?

2) Pokud by e-mailovou cestou toto nešlo, tak je možné zaměstnanci dávat tyto dokumenty pouze jako papírové kopie originálů (tzn. není tam originální podpis účetní nebo jednatele za zaměstnavatele; originál leží u účetní nebo jednatele firmy). Dočetl jsem se, že je možné takto řešit ELDP, ale nevím, zda by to prošlo u dalších dvou zmiňovaných dokumentů.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Daňové aktuality
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pre-employment background screening
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Jak doručovat písemnosti z oblasti bezpečnosti práce?
Elektronické podpisy v HR
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Ochrana oznamovatelů: stav po uplynutí transpoziční lhůty
Praktické otázky (ne)rovného odměňování

Související otázky a odpovědi

Paušální daň
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Pivo jako reklamní předmět
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Uchování kopií dokladů
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Archivace docházky
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Skartace a archivace z hlediska GDPR
GDPR
Rodné listy dětí
Kamery na pracovišti
Potvrzení o zdanitelných příjmech - elektronicky
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Externí vedoucí pracovník
Dvě odborové organizace
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Přejmenování společnosti
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb. o daních z příjmů