ISO a ESG pro udržitelný růst organizace

Vydáno: 12 minut čtení

Udržitelnost pod taktovkou EU nabrala rychlý spád a dostali jsme na stůl jasné požadavky. Investoři potřebují pro svá investiční rozhodnutí porovnávat data o udržitelnosti. A všichni chceme zabránit devastaci životního prostředí a chránit lidská práva.

ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Veronika
Soukupová
CEO S-cope s. r. o.
Čím dál tím více organizací se dnes zabývá tématem ESG. Hledají informace, šuškají si o něm v kuchyňce, najímají ESG manažery… Pojďme si tento fenomén přiblížit a podívat se spolu na to,
*
co je ESG,
*
koho se týká,
*
odkdy,
*
kde najít spolehlivé informace,
*
co reportovat,
*
jak se připravit,
jak souvisí ESG s ISO a jestli svá ISA uplatníte.
Co je ESG
ESG je rámcem pro reportování témat v oblasti životního prostředí (Environmental E), sociálního charakteru (Social S) a řízení organizací (Governance G). Jde o report postojů a aktivit organizace s ohledem na udržitelnost. ESG se opírá o Green deal z roku 2019, ve kterém se Evropa zavázala ke klimatické neutralitě do roku 2050, Pařížskou dohodu o změně klimatu a Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti směřující k nastartování jejího oživení do roku 2030 známou jako „Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ se svými známými 17 cíli SDGs i Akční plán EU pro udržitelné finance.
EU se zavázala k plnění závazků v oblasti životního prostředí a lidských práv. S tím přímo a úzce souvisí i to, že banky a další instituce, ale i investoři chtějí zvýhodňovat organizace, které se chovají odpovědně a přispívají k plnění cílů EU v oblasti klimatu či inkluze. K tomu však potřebují srovnatelná a k

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Personální organizace a její rozvoj
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Efektivní motivační programy
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Jak lépe nakládat s časem organizace
Pre-employment background screening
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jak vytvořit a vést tým
Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
Age management v organizacích
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
K čemu a jak lze při řízení sebe sama využít autosugesci a meditování a jak posílit svou schopnost poradit sobě samému

Související otázky a odpovědi

Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Odmítnutí pracovního úkolu
Jmenování na dobu určitou
Zaměstnanecké výhody – stravování
Průměrný výdělek - odstupné
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Dodatek k pracovní smlouvě – informační povinnost
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Archivace docházky
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Přejmenování společnosti
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
GDPR
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv