Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům

Plné znění otázky

Jsme IT telco společnost a někteří naši zákazníci požadují osobní údaje našich zaměstnanců (dat. nar., číslo pasu apod.), aby jim umožnili přístup do jejich systémů a mohli dělat podporu našim produktům přímo v systémech u zákazníka (zákazníci jsou ze zahraničí - Norsko, Německo atd.). Je možné něco takového poskytnout z hlediska GDPR apod.?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Archivace HR dokladů
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchování kopií dokladů
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Kamery na pracovišti
GDPR
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Rodné listy dětí
Archivace pracovních smluv
Dvě odborové organizace
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Externí vedoucí pracovník
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Diskriminace v odměňování
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené

Související články

Pre-employment background screening
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Daňové aktuality
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zaměstnanci a sociální sítě
Odměňování zaměstnanců

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce