Kamerový systém na pracovišti a GDPR

Plné znění otázky

Zaměstnavatel plánuje zřídit na pracovišti (zámečnická dílna) kamerový systém ke sledování zaměstnanců, zejména ke sledování dodržování pracovní doby, přestávek v práci a nakládání se zpracovávaným materiálem. Jak by se to dalo co nejjednodušeji ošetřit z pohledu GDPR? Dodatky k pracovním smlouvám nebo informované souhlasy zaměstnanců? Existuje někde jednoduchý vzor? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Český občan podniká v USA
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Archivace HR dokladů
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchování kopií dokladů
Kamery na pracovišti
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
GDPR
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Související články

Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Pre-employment background screening
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Daňové aktuality
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking, trend dnešní doby?
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce