Kamerový systém na pracovišti a GDPR

Plné znění otázky

Zaměstnavatel plánuje zřídit na pracovišti (zámečnická dílna) kamerový systém ke sledování zaměstnanců, zejména ke sledování dodržování pracovní doby, přestávek v práci a nakládání se zpracovávaným materiálem. Jak by se to dalo co nejjednodušeji ošetřit z pohledu GDPR? Dodatky k pracovním smlouvám nebo informované souhlasy zaměstnanců? Existuje někde jednoduchý vzor? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Daňové aktuality
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pre-employment background screening
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Homeworking, trend dnešní doby?
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Český občan podniká v USA
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Archivace HR dokladů
Uchování kopií dokladů
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Kamery na pracovišti
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
GDPR
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace docházky
Potvrzení o zdanitelných příjmech - elektronicky
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem

Související předpisy

§ 316.2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce