Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené

Plné znění otázky

Bylo by možné přijmout osvědčenou dlouholetou zaměstnankyni, úřednici podle zákona č. 312/2002 Sb., která má uzavřený pracovní poměr na dobu určitou (zástup za zaměstnankyni uvolněnou pro výkon funkce) na základě výběrového řízení na obdobnou pozici na dobu neurčitou, přestože již bude v době vyhlášení výběrového řízení na mateřské dovolené? Vyhlásili bychom dvě výběrová řízení. Jedno na dobu neurčitou a druhé na dobu určitou – zástup za její mateřskou dovolenou, řádnou a rodičovskou dovolenou. Pokud je to možné, lze vyhlásit obě výběrová řízení najednou?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Potvrzení o studiu pro daňové účely
Pracovní smlouva na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Diskriminace v odměňování
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Archivace pracovních smluv
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Odvod pojistného na sociální pojištění
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost

Související články

Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Diskriminace na pracovišti
Pre-employment background screening
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků, 2. část
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce