Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené

Plné znění otázky

Bylo by možné přijmout osvědčenou dlouholetou zaměstnankyni, úřednici podle zákona č. 312/2002 Sb., která má uzavřený pracovní poměr na dobu určitou (zástup za zaměstnankyni uvolněnou pro výkon funkce) na základě výběrového řízení na obdobnou pozici na dobu neurčitou, přestože již bude v době vyhlášení výběrového řízení na mateřské dovolené? Vyhlásili bychom dvě výběrová řízení. Jedno na dobu neurčitou a druhé na dobu určitou – zástup za její mateřskou dovolenou, řádnou a rodičovskou dovolenou. Pokud je to možné, lze vyhlásit obě výběrová řízení najednou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Diskriminace na pracovišti
Pre-employment background screening
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků, 2. část
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Co přináší novela zákoníku práce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy

Související otázky a odpovědi

Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Potvrzení o studiu pro daňové účely
Pracovní smlouva na dobu určitou
Jmenování na dobu určitou
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Přejmenování společnosti
Archivace pracovních smluv
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Diskriminace v odměňování
Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Přechod zaměstnance na rodičovské dovolené na nového zaměstnavatele
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Dodatek k pracovní smlouvě – informační povinnost
Vzájemný zápočet pohledávek při ukončení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce