Dvě odborové organizace

Plné znění otázky

Naše společnost má odborovou organizaci, se kterou uzavřela kolektivní smlouvu na 6 let. Odborová organizace má 12 členů. Naše společnost fúzovala se společností, která má také odborovou organizaci a svou kolektivní smlouvu. Kolektivní smlouva bude platná do konce příštího roku. „Nové odbory“ mají 16 členů. Pokud tedy naše společnost plní povinnosti ze zákoníku práce, tj. projednání či informování odborové organizace, máme toto činit s odborovou organizací, se kterou máme uzavřenou kolektivní smlouvu, ale disponuje nižším počtem členů nebo s novou odborovou organizací. S oběma to patrně není možné, sídlo společnosti je ve městě A, odbory sídlí v B a nové odbory na druhém konci republiy v C. Emailová komunikace je v podstatě nemožná. S kým nyní tedy jednat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Pronájem bytu
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby

Související články

Od jakého okamžiku působí u zaměstnavatele odborová organizace
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?
Poskytování prostředků k výkonu odborové činnosti má své hranice
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Zákon o registru smluv a jeho dopad na kolektivní vyjednávání
Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod, 1. část
Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod, 2. část
Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele a kolektivní vyjednávání
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců
Personální organizace a její rozvoj
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Ochrana oznamovatelů: vývoj a výhled

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce