Přestávka v práci, přiměřená doba na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávka

Vydáno: 17 minut čtení

Z dotazů čtenářů vyplývá, že v praxi stále přetrvávají nejasnosti v přístupu k přestávkám v práci, přiměřené době na jídlo a oddech a bezpečnostním přestávkám. Zároveň jsou opomíjeny situace, kdy je třeba mít i tyto přestávky podchyceny v evidenci.

Přestávka v práci, přiměřená doba na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávka
JUDr.
Eva
Dandová
Zcela úvodem si musíme zdůraznit, že pracovní dobou rozumí zákoník práce jakoukoli dobu, ať již strávenou na pracovišti, nebo mimo ně, během níž zaměstnanec plní nebo je povinen plnit pracovní úkoly. Pokud se zaměstnanec nachází na pracovišti, pak je pracovní dobou také doba, v níž je zaměstnanec připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. V praxi je velice důležité důsledně rozlišovat pojem „pracovní doba“ a „stanovená pracovní doba“. Pod pojmem „pracovní doba“ se rozumí veškerá doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci včetně doby, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Naproti tomu „stanovená pracovní doba“ je délka pracovní doby stanovená zákonem, tedy § 79 a § 79a zákoníku práce.
Naproti pozitivní definici pojmu pracovní doba je pojem
doba odpočinku 
vymezen negativně. Dobou odpočinku je
doba, která není pracovní dobou
. Vzhledem k tomu, že již od r. 2000 se poskytnuté přestávky na jídlo a oddech nezapočítávají do pracovní doby, je třeba dovodit, že doba přestávky na jídlo a oddech je dobou odpočinku zaměstnance, byť např. setrvává v této době na pracovišti.
Přestávka v práci, přiměřená doba na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávka
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci
nejdéle po šesti hodinách přestávku v práci na jídlo a oddech 
v trvání nejméně
30 minut 
(možnosti dělení přestávky v práci viz níže) a mladistvým musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po čtyři a půl hodinách nepřetržité prác

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Výkon práce pro účely dovolené
Bezpečnostní přestávka
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Právní regulace odpočinku po práci
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Přestávky v práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
BOZP v digitalizovaném světě
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Měnící se svět práce a wellbeing
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky

Související předpisy

111/1994 Sb. o silniční dopravě
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
262/2006 Sb., zákoník práce
466/2006 Sb. o bezpečnostní letové normě
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací