Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby

Plné znění otázky

Jsme rozpočtová organizace, uvedena v § 109 odst. 3 zákoníku práce, u zaměstnanců uplatňujeme pružné rozvržení pracovní doby. Základní pracovní doba: 07,00 – 11,30 a 12,00 – 12,30. Volitelná pracovní doba: 06,00 – 07,00 a 12,30 – 17,00. Přestávka na jídlo a oddech: 11,30 – 12,00. Časy jsme stanovili s ohledem na pracovní řád: „Zaměstnanec je povinen být na pracovišti v základní pracovní době, která činí nejméně 5 hodin v jednotlivých dnech“, přitom „…volitelná doba před začátkem základní pracovní doby musí činit nejméně 1 hodinu“. Přestávku jsme stanovili podle určení této doby v zabezpečujícím stravovacím zařízení a vyňali ji ze základní doby tak, aby bylo splněno ustanovení § 85 odst. 2 zákoníku práce: „V základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti“. Je oprávněný požadavek kontroly z nadřízeného stupně: „Nelze účelově čas pro poskytnutí přestávky na jídlo a oddech vyloučit z pracovní doby, protože by v tuto dobu nebylo možné přestávku poskytnout.“?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Konto pracovní doby

Související články

Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Přestávky v práci
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Nová právní úprava dovolené
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání cizinců v České republice
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní doba v obchodě
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Přestávka v práci, přiměřená doba na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávka
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě

Související otázky a odpovědi

Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Délka pracovní doby
Zákoník práce
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Krácení dovolené, pracovní úraz
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Směnný provoz
Práce přesčas
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Rozvržení pracovní doby v dohodě o práci na dálku
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Přechod z dvousměnného na jednosměnný režim
Vyrovnávací období zaměstnance
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související předpisy

§ 85, 88 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce