Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Plné znění otázky

Převzala jsem účetnictví sro a zjistila, že firma měla zaměstnance na DPP, od roku 2021, dosud, ale neměla přihlášenou oKoperativu, tzn. že neplatila těch 100 Kč čtvrtletně za zaměstnance. Od 1. 5. nastupuje paní na HPP, kooperativu budu přihlašovat, ale teď váhám, zda firmu přihlásit zpětně k 1. 1. 2021 nebo až teď k 1. 5. 2024 nebo k 1. 1. 2024? Když přihlásím firmu zpětně k roku 2021, bude penále 10 %. Počítala jsem, že by firma měla doplatit dlužné pojistné ve výši 1400 Kč a z toho jsem vypočítala penále 2 840 Kč. Může být tento můj výpočet správný? Je nějaká promlčecí lhůta, tedy že bych firmu třeba přihlásila až v průběhu roku 2021 nebo od roku 2022? Jaký postih by z toho plynul pro firmu? Případně, že by pojišťovna neuplatňovala penále po více než 3 letech? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny

Související články

Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Odstupné a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Těhotenství a pracovní poměr
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Cesta do zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Vrácení části nepeněžního plnění a snížení vyměřovacího základu pro sociální pojištění u zaměstnance
Průměrný hrubý měsíční výdělek
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Okamžité zrušení pracovního poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Vyplnění ELDP
Krácení dovolené, pracovní úraz
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Úklidové služby

Související předpisy

§ 12 vyhlášky 125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
§ 365 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 636 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník