Stávka a její vliv na dovolenou

Plné znění otázky

V souvislosti s listopadovou stávkou učitelů žádám o stanovisko, jak se má započítávat doba účasti ve stávce pro účely dovolené - jedná se o dobu, která se započítává v omezeném rozsahu? Posuzovala by se jinak tato doba u učitelů a jinak u jiných účastníků stávky, kteří jsou solidární s požadavky učitelů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Nová právní úprava dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Zaměstnávání cizinců v České republice
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené, pracovní úraz
Dodatková dovolená - ionizující záření
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Okamžité zrušení pracovního poměru
Učitel na lyžařském kurzu
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Krácení dovolené a ošetřovné
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Dovolená - dovolenkový lístek
Dovolená od 1. 1. 2021 za přesčasy a nadúvazek
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby

Související předpisy

§ 216 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce