Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn

Plné znění otázky

Výroba u nás pracuje v rovnoměrném třísměnném provozu, tj. po týdnu se střídají noční, odpolední a ranní směny. Nyní závodní lékařka zakázala práci v noci jednomu kolegovi z výroby, u nějž se nově objevila epilepsie. Snažíme se tuto situaci nějak vyřešit. Je možné stanovit dvěma zaměstnancům individuální plán směn v tom smyslu, že by se vzájemně střídali na svých směnách tak, že jeden by měl vždy 2x týden noční směny a 1x týden ranní směny a ten druhý by měl 2x týden odpolední směny a 1x týden ranní směny? Oba zaměstnanci s navrženým střídáním směn souhlasí. Jedná se v tomto případě stále o rovnoměrné rozložení pracovní doby? Je potřeba nějaké speciální lékařské vyšetření u zaměstnance, který bude pracovat častěji v noci? A existuje nějaké omezení (max doba), na jak dlouho lze v takovémto režimu pracovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení

Související články

Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přestávky v práci
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Nová právní úprava dovolené
Zaměstnávání cizinců v České republice
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Letní brigády z pohledu BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Prodej družstevního podílu ke garáži v garážovém domě
Délka pracovní doby
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Krácení dovolené, pracovní úraz
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Aktualizace směrnic BOZP
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Práce přesčas
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zákoník práce
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Vyrovnávací období zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce