Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce

Vydáno: 12 minut čtení

Pojmy jako bezpečnost práce (BP), resp. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), slýcháme, čteme, a ve své mluvě také poměrně často používáme. Otázkou ale je, co si pod tímto pojmem představují řečníci při svých promluvách, či autoři při psaní příslušných textů, kteří uvedený výraz používají. Zcela zásadní ale je, co si mají představit čtenáři při čtení určitého textu, popřípadě posluchači při sledování řečníka.

Autor prosí čtenáře, aby všechny dále uvedené skutečnosti byly považovány jen a jen za jeho soukromé názory a stanoviska.

Úvod

Nad obsahem pojmu bezpečnost práce se v poslední době zamýšlel autor ve třech navazujících příspěvcích (1), (2), (3). V posledním z uvedených příspěvků současně předložil k celonárodní diskusi možný pohled na bezpečnost práce, resp. na bezpečnost pracovních činností.

Máme veliké štěstí, že jako první se do diskuse přihlásil Ing. Jaromír Elbel, autorův dlouholetý kolega a pracovní přítel, který je v současné době spolu s autorem taktéž ve starobním důchodu. Jedná se ale o člověka s mimořádným rozhledem a životními zkušenostmi, a to nejen v oblasti bezpečnosti práce, které v počátcích získával v tuzemském prostředí a později rovněž na mezinárodní úrovni.

Ing. Elbel ve svém vstupním – zahajovacím diskusním příspěvku, (bude zařazen v příštím čísle našeho časopisu) současně předkládá k zamyšlení možné variantní pohledy na diskutované téma, a to:

  • na bezpečnost práce v současném pojetí, v rámci pracovněprávních vztahů,
  • na bezpečnost všech pracovních činností, prováděných rovněž mimo pracovněprávní vztahy.

K zamyšlení je rovněž úvaha o sjednocení inspekční činnosti na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. K realizaci této myšlenky jsme byli před časem dokonce vyzváni. V této souvislosti si autor vybavuje, že v minulém období bývalá VHJ Hutnictví železa, kde byly útvary bezpečnosti práce a pracov

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
BOZP v digitalizovaném světě
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Zaměstnávání cizinců v České republice
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Krácení dovolené, pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Délka pracovní doby
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP

Související předpisy

2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
262/2006 Sb., zákoník práce