Použití vlastního vozidla při služební cestě

Plné znění otázky

Jsme základní škola - příspěvková organizace (zřizovatel město). Ředitel školy, nebo i zástupce ředitele, provozní technik využívají ke služebním cestám své vlastní vozidlo. Cestu předkládají k vyúčtování. dozvěděla jsem se, že by měli absolvovat školení asistenčních řidičů. Je-li tomu prosím tak,  jak často je musí absolvovat a platí to i pro ředitele školy? U koho se tato školení objednávají, resp. konají?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zrušení životního pojištění-navazuje na ID dotazu 1193/10
Doplnění dotazu "Výdaje na opravu nemovitosti" z 1.7.2017 (ID 19554, DAUCID 18854)
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pracovní úraz
Školení první pomoci
DPP - vstupní prohlídka
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Kalkulace nákladů na praní OOPP
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole

Související články

4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Měnící se svět práce a wellbeing
Motivační školení k prevenci rizik
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Homeworking, trend dnešní doby?
Řidiči referenti a jejich školení
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Bezpečnost práce strážníků obecní policie

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce