Použití vlastního vozidla při služební cestě

Plné znění otázky

Jsme základní škola - příspěvková organizace (zřizovatel město). Ředitel školy, nebo i zástupce ředitele, provozní technik využívají ke služebním cestám své vlastní vozidlo. Cestu předkládají k vyúčtování. dozvěděla jsem se, že by měli absolvovat školení asistenčních řidičů. Je-li tomu prosím tak,  jak často je musí absolvovat a platí to i pro ředitele školy? U koho se tato školení objednávají, resp. konají?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Měnící se svět práce a wellbeing
Homeworking, trend dnešní doby?
Řidiči referenti a jejich školení
Motivační školení k prevenci rizik
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Mladí lidé a BOZP
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Zrušení životního pojištění-navazuje na ID dotazu 1193/10
Doplnění dotazu "Výdaje na opravu nemovitosti" z 1.7.2017 (ID 19554, DAUCID 18854)
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pes na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Povinné školení řidičů
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Délka pracovní doby
Profesní způsobilost řidiče
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

§ 103, 349 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce