Povinnost společnosti mít závodního lékaře

Plné znění otázky

Je firma povinna mít závodního lékaře, když má zaměstnance jen v kategorii prací 1 nebo 2? Firma hledala a žádala o závodního lékaře, ale neúspěšně. Co v tomto případě dělat? Vstupní prohlídky zajištují obvodní lékaři zaměstnanců.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
BOZP mladistvých zaměstnanců
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Měnící se svět práce a wellbeing
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Doplňující otázka k - Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Náhrada za ztrátu na výdělku při souběžných pracovněprávních vztazích
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zaměstnávání žáka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Lékařské prohlídky
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Periodické prohlídky zaměstnanců
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách