BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží

Plné znění otázky

Je společnost povinna zajišťovat ve společnosti BOZP a jakým způsobem, formou? Je to někde dané v zákoně? Jsme malá společnost s 16 lidmi. Společnost pouze přeprodává zboží, nejedná se o výrobu. Jakým způsobem se k této „odpovědnosti“ za zaměstnance postavit? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Školení první pomoci
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Externí vedoucí pracovník
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Zákoník práce
Lékařská prohlídka zaměstnance
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Délka pracovní doby

Související články

4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking, trend dnešní doby?
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Několik poznámek ke kurzarbeitu

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)