Bezpečnostní přestávka

Základní informace

Vedle přestávky v práci na jídlo a oddech a přiměřené doby na oddech a jídlo zná zákoník práce také bezpečnostní přestávku. Jak vyplývá z jejího názvu, má jinou povahu než obě dříve jmenované.

Bezpečnostní přestávka se započítává do pracovní doby. To platí i v případě, že spadne vjedno s přestávkou v práci na jídlo a oddech.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby

Související články

Přestávky v práci
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Kontrola evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Změna letního času v roce 2019

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Přestávky v práci
Přestávka v práci
Pracovní doba
Proplacení povinné přestávky v práci
DPP a evidence pracovní doby
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Přestávka v práci
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Přestávka na jídlo a oddech
Práce na směny
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přestávka mezi směnami (11 hod)
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Rozvržení pracovní doby
Správná výše týdenní pracovní doby