Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky

Vydáno: 10 minut čtení

Mnoho zaměstnavatelů už se kvůli tomu spálilo. Totiž že k rozvázání pracovního poměru výpovědí nezvolili ten správný výpovědní důvod dle ustanovení § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Právě takovým případem se nedávno zabýval Nejvyšší soud a rozhodl o něm svým rozsudkem ze dne 27. 5. 2022, sp. zn. 21 Cdo 3710/2020. Zde se v úvaze zaměstnavatele střetla nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho neuspokojivé pracovní výsledky.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako "ředitel obchodního zastoupení". Zaměstnavatel rozhodl o organizační změně, podle které se stávající funkce zaměstnance rozšiřuje o "key account" zahrnující péči o klíčové zákazníky s tím, že "běžnou agendu funkce dosavadního ředitele", kterou zaměstnanec "nestíhal", a "další nové úkoly" převezme nově přijatý zaměstnanec se sjednaným druhem práce "zástupce současného vedoucího pobočky". K přijetí uvedeného opatření došlo poté, co jednatel společnosti vyjadřoval nespokojenost s fungováním zaměstnavatele v České republice a docházelo v tomto směru mezi ním a zaměstnancem k názorovým sporům, kdy jednatel vytýkal zaměstnanci především nedostatečné reportování o obchodní činnosti a nedostatečnou péči o sklady zaměstnavatele.

Zhruba po čtyřech měsících a zjištění, že práci vykonávanou oběma uvedenými zaměstnanci zvládne vykonávat jeden zaměstnanec, přijal zaměstnavatel nové organizační opatření, jímž zrušil pracovní místo žalujícího zaměstnance s tím, že veškeré činnosti nadále bude vykonávat jako "obchodní ředitel" druhý zaměstnanec. V důsledku tohoto rozhodnutí dostal dosavadní ředitel

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přehled zákazů výpovědi
Výpověď
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Výpověď
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Hromadné propouštění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Skončení pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související judikáty

Související otázky a odpovědi

Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Chybně vyplacené odstupné
Předání zápočtového listu
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Hromadné propouštění a návraty z dlouhodobých nemocí
Pracovní smlouva
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru