Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"

Vydáno: 16 minut čtení

Pokud poskytovatel pracovnělékařských služeb uvede v lékařském posudku, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, je to pro zaměstnavatele důvodem k rozvázání pracovního poměru výpovědí. Co ale rozumět pod pojmem „dosavadní práce“, aby byl takový výpovědní důvod skutečně naplněn?

Právní věta

Dosavadní prací je třeba rozumět práci sjednanou v pracovní smlouvě. Obecně je jistě správná i úvaha, že není povinností zaměstnavatele uplatňovat celý rozsah sjednaného druhu práce, ale zároveň na to zaměstnavatel má právo, a že je to zaměstnavatel, kdo určuje rozvrh pracovní doby. Součástí pracovní smlouvy mohou však účastníci učinit i rozvržení pracovní doby kupř. pouze na jednosměnný denní provoz (režim). Takové ujednání účastníků nic nemění na oprávnění zaměstnavatele rozvrhnout pracovní dobu; zaměstnavatel se takovým ujednáním pouze zaváže, že ve vztahu k dotčenému zaměstnanci bude pracovní dobu rozvrhovat určitým způsobem. Na takovém rozvržení pracovní doby (případně na dalších pracovních podmínkách) se mohou účastníci dohodnout i dodatečně (následně po uzavření pracovní smlouvy) na základě dohody o změně pracovní smlouvy.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2023, sp. zn. 21 Cdo 2536/2022)

Předmět sporu

  • Platnost výpovědi z pracovního poměru pro dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance z tzv. obecné příčiny.
  • Vyřešení právní otázky, k jaké práci se pro účely výše uvedeného výpovědního důvodu dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti posuzuje (co se rozumí „dosavadní prací“, ke které zaměstnanec zdravotní způsobilost dlouhodobě pozbyl).

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přehled zákazů výpovědi
Výpověď
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Výpověď
Doručování písemností
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Skončení pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Hromadné propouštění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď při pracovní neschopnosti
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Okamžité zrušení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem