Výpověď pro nadbytečnost

Plné znění otázky

Potřebujeme sloučit dvě vedoucí místa na jedno od 1. 9. 2023. Vedoucí místo prvního střediska je obsazeno zaměstnancem s pracovní smlouvou sjednanou na funkci vedoucí střediska, který vede 4 podřízené. Druhé vedoucí pracovní místo, není obsazeno, protože předchozí vedoucí byl povýšen na náměstka a nadále řídí toto pracoviště s 40 zaměstnanci. Chtěli bychom tyto dvě vedoucí místa středisek sloučit v jedno, přičemž stávajícímu vedoucímu prvního střediska tuto pozici nabídnout nechceme, protože se jedná vedoucího v důchodovém věku, který dostatečně neovládá práci s PC, neumí plánovat směny apod. Můžeme zrušit pracovní místo prvního vedoucího z důvodu organizačních změn pro nadbytečnost k 1. 6. 2023, když nemáme vedoucím obsazeno druhé místo (obě dvě střediska by vedl náměstek) a jmenovat do funkce vedoucího na sloučené místo nového zaměstnance od 1. 9. 2023, který lépe vyhovuje našim požadavkům? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Doplňující otázka k dotazu ID č. 13163 - Nárok na dovolenou
Doplnění dotazu ID č. 19047 - Paušál na dopravu a obchodní majetek
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Výpověď pracovní smlouvy
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Ukončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Nadbytečnost zaměstnance
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné
Nařízení neplaceného volna
Způsob ukončení pracovního poměru
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Průměrný výdělek - výpočet

Související články

Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Skončení pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Výpověď z organizačních důvodů
Ochranná doba v pracovním právu
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce