Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti

Plné znění otázky

Zaměstnanec je po dlouhodobé pracovní neschopnosti uschopněn a půjde na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Zaměstnavatel již ví, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu své profese a nemá možnost přeřadit jej na jinou pracovní pozici (zaměstnanec si bude žádat o invalidní důchod). Může mu být dána výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. e) zákoníku práce s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo může být pracovní poměr ukončen dohodou s tím, že důvod bude v dohodě uveden? Pokud bude výpověď dle § 52 písm. e) zákoníku práce, bude zaměstnanec ty dva měsíce na překažce v práci dle § 208 zákoníku práce?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Doplňující otázka k dotazu ID č. 16287 - Spolek - účetnictví
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Ukončení pracovní smlouvy
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi
Neomluvená absence zaměstnance
Nárok na dovolenou za rok 2021
Nařízení neplaceného volna
Odstupné
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Odstoupení z funkce
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Zápočtový list = konec pracovní poměru

Související články

Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Skončení pracovního poměru

Související pracovní situace

Výpověď
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 52, 108 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce